Phụ kiện đèn Comet

Tắc te (con mồi) S2 Comet
Giá bán: 4.600 VNĐ
Trước thuế: 4.600 VNĐ
Tăng phô điện từ dày CBC20 Comet (18/20W )
Giá bán: 42.000 VNĐ
Trước thuế: 42.000 VNĐ
Tăng phô điện từ dày CBC40 Comet (36/40W )
Giá bán: 42.000 VNĐ
Trước thuế: 42.000 VNĐ
Tăng phô điện từ mỏng  CBL20 Comet (18/20W)
Giá bán: 42.000 VNĐ
Trước thuế: 42.000 VNĐ
Tăng phô điện từ mỏng CBL40 Comet (36/40W)
Giá bán: 42.000 VNĐ
Trước thuế: 42.000 VNĐ