Tủ sấy

Tủ Sấy Comet CM1216
Giá bán: 1.540.000 VNĐ
Trước thuế: 1.540.000 VNĐ