Lò nướng vuông

Lò nướng vuông CM6516
Giá bán: 970.000 VNĐ
Trước thuế: 970.000 VNĐ
Lò nướng vuông CM6518B
Giá bán: 1.440.000 VNĐ
Trước thuế: 1.440.000 VNĐ
Lò nướng vuông CM6518C
Giá bán: 1.500.000 VNĐ
Trước thuế: 1.500.000 VNĐ
Lò nướng vuông CM6519
Giá bán: 1.690.000 VNĐ
Trước thuế: 1.690.000 VNĐ