Đèn Led Comet

Đèn bàn CT111A
Công suất: ≤40W Màu sắc: Đỏ Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 20 ..
Giá bán: 130.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT111B
Công suất: ≤40W Màu sắc: Đỏ Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 20 ..
Giá bán: 130.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT1121
Công suất: ≤40W Màu sắc: Vàng Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 20 ..
Giá bán: 160.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT1131
Công suất: ≤40W Màu sắc: Xanh dương Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 20 ..
Giá bán: 160.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT121A
Công suất: ≤40W Màu sắc: Vàng Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 20 ..
Giá bán: 130.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT1231
Công suất: ≤40W Màu sắc: Xanh dương Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 20 ..
Giá bán: 190.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT1261
Công suất: ≤40W Màu sắc: Hồng Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 20 ..
Giá bán: 190.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT131B
Công suất: ≤40W Màu sắc: Xanh dương Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 20 ..
Giá bán: 130.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT141C
Công suất: ≤11W Màu sắc: Xanh lá Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 20 ..
Giá bán: 150.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT161C
Công suất: ≤11W Màu sắc: Hồng Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 20 ..
Giá bán: 150.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT221
Công suất: ≤40W Màu sắc: Vàng Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 16 ..
Giá bán: 140.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT231
Công suất: ≤40W Màu sắc: Xanh dương Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 16 ..
Giá bán: 140.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT331
Công suất: ≤40W Màu sắc: Xanh dương Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 16 ..
Giá bán: 180.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT341
Công suất: ≤40W Màu sắc: Xanh lá Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 16 ..
Giá bán: 180.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT411
Công suất: ≤40W Màu sắc: Đỏ Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 16 ..
Giá bán: 150.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn chống cận CTE1134
Công suất: 11W Màu sắc: Xanh trắng Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 12 ..
Giá bán: 210.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn chống cận CTE1164
Công suất: 11W Màu sắc: Hồng trắng Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 12 ..
Giá bán: 230.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn chống cận CTE1324
Công suất: 11W Màu sắc: Vàng trắng Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 12 ..
Giá bán: 300.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn chống cận CTE764
Công suất: 9W Màu sắc: Hồng trắng Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 16 ..
Giá bán: 200.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn chống cận CTE934
Công suất: 9W Màu sắc: Xanh trắng Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 16 ..
Giá bán: 200.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD111-3D
Công suất: 3x1W Điện áp: AC85 - 265V Quang thông: 255Lm Trọng lượng: 135g Kích thước (MM): D90 H..
Giá bán: 150.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD111-3W
Công suất: 3x1W Điện áp: AC85 - 265V Quang thông: 255Lm Trọng lượng: 135g Kích thước (MM): D90 H..
Giá bán: 150.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD111-5D
Công suất: 5x1W Điện áp: AC85 - 265V Quang thông: 455Lm Trọng lượng: 135g Kích thước (MM): D90 H..
Giá bán: 260.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD111-5W
Công suất: 5x1W Điện áp: AC85 - 265V Quang thông: 455Lm Trọng lượng: 135g Kích thước (MM): D90 H..
Giá bán: 260.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD111-7D
Công suất: 7x1W Điện áp: AC85 - 265V Quang thông: 595Lm Trọng lượng: 270g Kích thước (MM): D108 ..
Giá bán: 290.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD111-7W
Công suất: 7x1W Điện áp: AC85 - 265V Quang thông: 595Lm Trọng lượng: 270g Kích thước (MM): D108 ..
Giá bán: 290.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD112-3D
Công suất: 3x1W Điện áp: AC85 - 265V Quang thông: 255Lm Trọng lượng: 145g Kích thước (MM): D90 H..
Giá bán: 95.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD112-3W
Công suất: 3x1W Điện áp: AC85 - 265V Quang thông: 255Lm Trọng lượng: 145g Kích thước (MM): D90 H..
Giá bán: 95.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD112-5D
Công suất: 5x1W Điện áp: AC85 - 265V Quang thông: 425Lm Trọng lượng: 255g Kích thước (MM): D108 ..
Giá bán: 180.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD112-5W
Công suất: 5x1W Điện áp: AC85 - 265V Quang thông: 425Lm Trọng lượng: 255g Kích thước (MM): D108 ..
Giá bán: 180.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD412-3D
Công suất: 3W Điện áp: AC170-240V Quang thông: 225Lm Trọng lượng: 130g Kích thước (MM): D112 H76..
Giá bán: 120.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD412-3W
Công suất: 3W Điện áp: AC170-240V Quang thông: 225Lm Trọng lượng: 130g Kích thước (MM): D100 H49..
Giá bán: 120.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD412-3W
Công suất: 3W Điện áp: AC170-240V Quang thông: 225Lm Trọng lượng: 130g Kích thước (MM): D112 H76..
Giá bán: 120.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD412-5D
Công suất: 5W Điện áp: AC170-240V Quang thông: 375Lm Trọng lượng: 130g Kích thước (MM): D108&nbs..
Giá bán: 130.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led âm trần CD511-3D
Công suất: 3W Điện áp: AC85-265V Quang thông: 225Lm Trọng lượng: 145g Kích thước (MM): D94 H72 ..
Giá bán: 130.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2111-14D
Công suất: 14W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng Quang thông: 1584Lm Kích thước (MM): D38 H32..
Giá bán: 380.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2111-14W
Công suất: 14W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng ấm Quang thông: 1584Lm Kích thước (MM): D38 ..
Giá bán: 380.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2111-5D
Công suất: 5W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng Quang thông: 528Lm Kích thước (MM): D209 H32 ..
Giá bán: 170.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2111-5D
Công suất: 5W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng Quang thông: 528Lm Kích thước (MM): D209 H32 ..
Giá bán: 170.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2111-5W
Công suất: 5W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng ấm Quang thông: 528Lm Kích thước (MM): D209 H..
Giá bán: 170.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2111-7D
Công suất: 7W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng Quang thông: 726Lm Kích thước (MM): D241 H32 ..
Giá bán: 230.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2111-7W
Công suất: 7W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng ấm Quang thông: 726Lm Kích thước (MM): D241 H..
Giá bán: 230.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2111-9D
Công suất: 9W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng Quang thông: 990Lm Kích thước (MM): D271 H32 ..
Giá bán: 300.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2111-9W
Công suất: 9W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng Quang thông: 990Lm Kích thước (MM): D271 H32 ..
Giá bán: 300.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2211-14D
Công suất: 14W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng Quang thông: 1584Lm Kích thước (MM): L318 W3..
Giá bán: 380.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2211-14W
Công suất: 14W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng ấm Quang thông: 1584Lm Kích thước (MM): L318..
Giá bán: 380.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2211-5D
Công suất: 5W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng Quang thông: 539Lm Kích thước (MM): L200 W200..
Giá bán: 170.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2211-5W
Công suất: 5W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng ấm Quang thông: 539Lm Kích thước (MM): L200 W..
Giá bán: 170.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2211-7D
Công suất: 7W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng Quang thông: 704Lm Kích thước (MM): L225 W225..
Giá bán: 230.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Led Ốp Trần Comet (Kiểu tổ ong) CE2211-7W
Công suất: 7W Điện áp: AC185-265V Màu sắc: Trắng ấm Quang thông: 704Lm Kích thước (MM): L225 W..
Giá bán: 230.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn sạc Led CM8516
Công suất: 11W Màu sắc: Đỏ Thời gian sạc: 12 - 15H Thời gian sử dụng: 4H Số bóng LED: 32 Đóng g..
Giá bán: 150.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn sạc Led CM8517
Công suất: 11W Màu sắc: Đỏ Thời gian sạc: 12 - 15H Thời gian sử dụng: 4H Số bóng LED: 36 Đóng g..
Giá bán: 150.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn sạc Led CM8527
Công suất: 11W Màu sắc: Đỏ Thời gian sạc: 12 - 15H Thời gian sử dụng: 4H Số bóng LED: 32 Đóng g..
Giá bán: 190.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn sạc Led CRL3101
Công suất: 4W Màu sắc: Trắng - xanh dương Thời gian sạc: 12 - 15H Thời gian sử dụng: 1 - 10H Số ..
Giá bán: 180.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn sạc Led CRL3102
Công suất: 8W Màu sắc: Trắng - xanh lá cây Thời gian sạc: 20 - 24H Thời gian sử dụng: 1 - 10H Số..
Giá bán: 200.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn sạc Led CRL3103S
Công suất: 10W Màu sắc: Trắng - cam Thời gian sạc: 20 - 24H Thời gian sử dụng: 1 - 25H Số bóng L..
Giá bán: 220.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn sạc Led CRL3104
Công suất: 6,6W Màu sắc: Trắng - đỏ Thời gian sạc: 20 - 24H Thời gian sử dụng: 1 - 10H Số bóng L..
Giá bán: 220.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn sạc Led CRL3105
Công suất: 12W Màu sắc: Trắng - đỏ Thời gian sạc: 20 - 24H Thời gian sử dụng: 1 - 50H Số bóng LE..
Giá bán: 350.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Tube Led CB47-10D
T8 LED Công suất: 10W Quang thông: 90Lm/W Chiều dài: 600mm Hệ số công suất: 90% Điện áp: 180-22..
Giá bán: 150.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Tube Led CB47-10W
T8 LED Công suất: 10W Công suất: Màu trắng Quang thông: 90Lm/W Chiều dài: 600mm Hệ số công suất..
Giá bán: 150.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Tube Led CB47-18D
T8 LED Công suất: 14W Công suất: Màu trắng Quang thông: 90Lm/W Chiều dài: 900mm Hệ số công suất..
Giá bán: 195.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Tube Led CB47-18W
T8 LED Công suất: 14W Công suất: Màu trắng ấm Quang thông: 90Lm/W Chiều dài: 900mm Hệ số công s..
Giá bán: 195.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Tube Led CB47A-18D
T8 LED Công suất: 18W Công suất: Màu trắng ấm Quang thông: 70-80Lm/W Chiều dài: 1200mm Hệ số cô..
Giá bán: 155.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Tube Led CB47A-18W
T8 LED Công suất: 18W Công suất: Màu trắng ấm Quang thông: 70-80Lm/W Chiều dài: 1200mm Hệ số cô..
Giá bán: 155.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Tube Led CB47A-9D
T8 LED Công suất: 9W Công suất: Màu trắng ấm Quang thông: 70-80Lm/W Chiều dài: 600mm Hệ số công..
Giá bán: 95.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn Tube Led CB47A-9W
T8 LED Công suất: 9W Công suất: Màu trắng ấm Quang thông: 70-80Lm/W Chiều dài: 600mm Hệ số công..
Giá bán: 95.000 VNĐ
Trước thuế:
Bóng Led CB11-3D
Công suất: 3W Màu sắc: Trắng ( 6000K) Điện áp: 220-240V ~ 50/60Hz Quang thông: 210 Lm Góc chiếu:..
Giá bán: 40.000 VNĐ
Trước thuế:
Bóng Led CB11-3W
Công suất: 3W Màu sắc: Trắng ấm ( 3000K) Điện áp: 220 -240V ~ 50/60Hz Quang thông: 210 Lm Góc ch..
Giá bán: 40.000 VNĐ
Trước thuế:
Bóng Led CB11-5D
Công suất: 5W Màu sắc: Trắng ( 6000K) Điện áp: 220 -240V ~ 50/60Hz Quang thông: 350 Lm Góc chiếu..
Giá bán: 50.000 VNĐ
Trước thuế:
Bóng Led CB11-5W
Công suất: 5W Màu sắc: Trắng ấm ( 3000K) Điện áp: 220-240V ~ 50/60Hz Quang thông: 350 Lm Góc chi..
Giá bán: 50.000 VNĐ
Trước thuế:
Bóng Led CB11-7D
Công suất: 7W Màu sắc: Trắng ( 6000K) Điện áp: 220-240V ~ 50/60Hz Quang thông: 490 Lm Góc chiếu:..
Giá bán: 70.000 VNĐ
Trước thuế:
Bóng Led CB11-7W
Công suất: 7W Màu sắc: Trắng ấm Điện áp: AC100-240V ~ 50/60Hz Quang thông: 200-500Lm Góc chiếu: ..
Giá bán: 70.000 VNĐ
Trước thuế:
Bóng Led CB11-9D
Công suất: 9W Màu sắc: Trắng Điện áp: AC100-240V ~ 50/60Hz Quang thông: 200-500Lm Góc chiếu: 30-..
Giá bán: 90.000 VNĐ
Trước thuế:
Bóng Led CB11-9W
Công suất: 9W Màu sắc: Ánh sáng ấm ( 3000K) Điện áp: 220 -240V ~ 50/60Hz Quang thông: 630 Lm Góc..
Giá bán: 90.000 VNĐ
Trước thuế:
Công suất: 3W Màu sắc: Trắng ( 6000K) Điện áp: 220-240V ~ 50/60Hz Quang thông: 250 Lm Góc chiếu:..
Giá bán: 30.000 VNĐ
Trước thuế:
Công suất: 3W Màu sắc: Trắng ấm ( 3000K) Điện áp: 220-240V ~ 50/60Hz Quang thông: 250 Lm Gó..
Giá bán: 30.000 VNĐ
Trước thuế:
Công suất: 5W Màu sắc: Trắng ( 6000K) Điện áp: 220-240V ~ 50/60Hz Quang thông: 460 Lm Góc c..
Giá bán: 45.000 VNĐ
Trước thuế:
Công suất: 5W Màu sắc: Trắng ấm ( 3000K) Điện áp: 220-240V ~ 50/60Hz Quang thông: 460 Lm Gó..
Giá bán: 45.000 VNĐ
Trước thuế:
Công suất: 7W Màu sắc: Trắng ấm ( 3000K) Điện áp: 220-240V ~ 50/60Hz Quang thông: 600 Lm Góc chi..
Giá bán: 50.000 VNĐ
Trước thuế:
Công suất: 9W Màu sắc: Trắng ( 6500K) Điện áp: 220-240V ~ 50/60Hz Quang thông: 800 Lm Góc c..
Giá bán: 60.000 VNĐ
Trước thuế:
Công suất: 3W Màu sắc: Trắng ấm ( 3000K) Điện áp: 220-240V ~ 50/60Hz Quang thông: 800 Lm Gó..
Giá bán: 60.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn Comet CT111A
Màu sắc : Đỏ Công suất : Max 40W Đui đèn : E27 (Không bao gồm bóng đèn) ..
Giá bán: 162.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn Comet CT121A
Màu sắc : Vàng Công suất : Max 40W Đui đèn : E27 ( Không bao gồm bóng) ..
Giá bán: 162.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn Comet CT161C
Màu sắc : Hồng Công suất : Max 11W Đui đèn : E27 ( không bao gồm bóng đèn) ..
Giá bán: 173.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn Comet CT621
Đế đèn : Hình chú Rùa Màu sắc : Vàng Công suất : Max 40W Đui đèn : E27 ( không bao gồm b..
Giá bán: 205.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn Comet CT721
Đế đèn : Họa tiết hình con thú Màu sắc : Màu vàng Công suất : Max 40W Đui đèn : E27 ( kh..
Giá bán: 169.000 VNĐ
Trước thuế:
Đèn bàn CT521
Công suất: ≤40W Màu sắc: Vàng Điện áp: 220-240VAC Đóng gói (/thùng): 12 ..
Giá bán: 150.000 VNĐ
Trước thuế: